Vall Stadig 90/10
 
Vall Harmoni 85/15
 
Profilblandning 70/15/15
 
Härdigt Bete
 
Timotej Vega
 
Timotej Grindstad
 
Rödklöver Bjursele
 
Alsikeklöver Frida
 
Vitklöver Silvester
 
Ängsvingel Norild/Valtteri
 
Engelskt Rajgräs
 
Westervoldiskt Rajgräs
 
Italienskt Rajgräs
 
Rajsvingel Hykor
 
Ängsgröe Oxford/Balin
 
Kärringtand

Beställningsvara

 
Grönfoderraps Obetad
 
Fodermärgkål

Beställningsvara

 
Gräsmattefrö Park
 
Vårrybs Juliet Obetad

Beställningsvara

 
Fodervicker
 
Rörflen


Vi kan leverera gårdsblandningar, både konventionell och eko vid beställning av mer än 160 kg.

 

 
Rödklöver Bjursele EKO
 
Ängsvingel Kasper/Norild EKO
 
Timotej Vega EKO
 
GEV Styrka
 
GEV NORR
 
GEV Kusefår
 
GEV Allround Bete